Guia de onda - 1,4'' - aluminio - 100x10° - 133x133x215mm

Bocinas

B&C – ME90

Bocina 1,4'' - 80x60° - 900 hz - 270x270x138mm - Aluminio - Directividad Constante

Bocinas

B&C – ME60

Bocina 2'' - 60x40° - 800 hz - 270x327x202mm - Aluminio - Directividad Constante

Bocinas

B&C – ME45

Bocina 1'' - 90x60º - 1 Khz - 310x140x124mm - Aluminio - Exponencial

Bocinas

B&C – ME20

Bocina 1'' - 90x60° - 1,5 Khz - 145x145x90mm - Aluminio - Exponencial

Bocinas

B&C – ME10

Bocina 1'' - 90x60° - 1,5 Khz - 130,5x130,5x90mm - ABS - Coseno Hiperbólico

Bocina Plastica 1'' - 10''x4'' - 254x102mm - rosca plastica

Bocina Plastica 1'' - 7''x6'' - 193x153x95mm - rosca plastica

Bocina Plastica 1'' - 15''x5'' - 381x127x135mm - rosca metalica

Bocina cobertura 45x45 - 156x156x131mm

Bocina cobertura 45x45 - 156x156x258mm

Bocina cobertura 90x60 - 164x275x151mm