Pot. Digitales

AudioLAB – DA-14000

Potencia digital 2x2350 W Rms en 8 Ohms - 2x4400 W Rms en 4 Ohms - 2x7000 W Rms en 2 Ohms - 1x14000 W Rms en 4 Ohms

Pot. Digitales

AudioLAB – DQX-7200

Potencia digital 4x650W Rms en 8 Ohms - 4x1100W Rms en 4 Ohms - 4x1800W Rms en 2 Ohms - 1U Rack - 9 Kg

Pot. Digitales

AudioLAB – DSP-20000

Potencia digital 2x2800W Rms en 8 Ohms - 2x5300W Rms en 4 Ohms - 2x9500W Rms en 2 Ohms - 1U Rack - Con DSP

Pot. Digitales

AudioLAB – DSP-10000

Potencia digital 2x1500W Rms en 8 Ohms - 2x2700W Rms en 4 Ohms - 2x4800W Rms en 2 Ohms - 1U Rack - Con DSP

Pot. Digitales

SAE Audio – TX800

Potencia digital 2x300 W en 8 Ohms - 2x500 W en 4 Ohms - 1x1000 W en 8 Ohms - 20 a 20 Khz - 2 U Rack - 6,9 Kg

Pot. Digitales

SAE Audio – TX1200

Potencia digital 2x500 W en 8 Ohms - 2x850 W en 4 Ohms - 1x1700 W en 8 Ohms - 20 a 20 Khz - 2 U Rack - 7,2 Kg

Potencia digital 8x250 W Rms en 8 Ohms - 8x500 W Rms en 4 Ohms - 8x500 W Rms en 70/100V - 2 U Rack - 14 Kg - Con DSP - Con Ethernet

Potencia digital 8x250 W Rms en 8 Ohms - 8x500 W Rms en 4 Ohms - 8x500 W Rms en 70/100V - 2 U Rack - 14 Kg

Potencia digital 8x1600 W Rms en 8 Ohms - 8x3000 W Rms en 4 Ohms - 8x5200 W Rms en 2 Ohms - 2 U Rack - 20,5 Kg - Con DSP - Con Dante

Pot. Digitales

Powersoft – X8 DSP+ETH

Potencia digital 8x1600 W Rms en 8 Ohms - 8x3000 W Rms en 4 Ohms - 8x5200 W Rms en 2 Ohms - 2 U Rack - 20,5 Kg - Con DSP - Con Ethernet

Potencia digital 4x1600 W Rms en 8 Ohms - 4x3000 W Rms en 4 Ohms - 4x5200 W Rms en 2 Ohms - 1 U Rack - 15,5 Kg - Con DSP - Con Dante

Pot. Digitales

Powersoft – X4 DSP+ETH

Potencia digital 4x1600 W Rms en 8 Ohms - 4x3000 W Rms en 4 Ohms - 4x5200 W Rms en 2 Ohms - 1 U Rack - 15,5 Kg - Con DSP - Con Ethernet