Pot. Digitales

SAE Audio – TX800

Potencia digital 2x300 W en 8 Ohms - 2x500 W en 4 Ohms - 1x1000 W en 8 Ohms - 20 a 20 Khz - 2 U Rack - 6,9 Kg

Pot. Digitales

SAE Audio – TX1200

Potencia digital 2x500 W en 8 Ohms - 2x850 W en 4 Ohms - 1x1700 W en 8 Ohms - 20 a 20 Khz - 2 U Rack - 7,2 Kg

Pot. Digitales

SYNQ – DIGIT3K6

Potencia digital 2x1800 W Rms en 4 Ohms - 2x1050 W Rms en 8 Ohms - 1x3600 W Rns en 8 Ohms - 1 U Rack - 5,6 Kg

Pot. Digitales

SYNQ – DIGIT2K2

Potencia digital 2x1100 W Rms en 4 Ohms - 2x650 W Rms en 8 Ohms - 1x2200 W Rns en 8 Ohms - 1 U Rack - 5,5 Kg

Pot. Digitales

SYNQ – DIGIT1K0

Potencia digital 2x540 W Rms en 4 Ohms - 2x300 W Rms en 8 Ohms - 1x1080 W Rns en 8 Ohms - 1 U Rack - 3,3 Kg

Pot. Digitales

Apogee – D-1000

Potencia digital 2x300 W en 8 Ohms - 2x500 W en 4 Ohms - 1x1000 W en 4 Ohms - 1 U Rack - 2 Kg

Potencia digital 8x250 W Rms en 8 Ohms - 8x500 W Rms en 4 Ohms - 8x500 W Rms en 70/100V - 2 U Rack - 14 Kg - Con DSP - Con Ethernet

Potencia digital 8x250 W Rms en 8 Ohms - 8x500 W Rms en 4 Ohms - 8x500 W Rms en 70/100V - 2 U Rack - 14 Kg

Pot. Digitales

AudioLAB – DA-14000

Potencia digital 2x2350 W Rms en 8 Ohms - 2x4400 W Rms en 4 Ohms - 2x7000 W Rms en 2 Ohms - 1x14000 W Rms en 4 Ohms

Potencia digital 8x1600 W Rms en 8 Ohms - 8x3000 W Rms en 4 Ohms - 8x5200 W Rms en 2 Ohms - 2 U Rack - 20,5 Kg - Con DSP - Con Dante

Pot. Digitales

Powersoft – X8 DSP+ETH

Potencia digital 8x1600 W Rms en 8 Ohms - 8x3000 W Rms en 4 Ohms - 8x5200 W Rms en 2 Ohms - 2 U Rack - 20,5 Kg - Con DSP - Con Ethernet

Potencia digital 4x1600 W Rms en 8 Ohms - 4x3000 W Rms en 4 Ohms - 4x5200 W Rms en 2 Ohms - 1 U Rack - 15,5 Kg - Con DSP - Con Dante